Trwa komunikacja
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
NIP: 6450010326
REGON: 00105421600000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, NIP: 6450010326, REGON: 00105421600000

Cennik

Cennik biletów dostępnych w sprzedaży internetowej na zwiedzania
Zabytkowej Kopalni Srebra obowiązujący do 31.12.2018 r.

38,00 PLN - bilet normalny
30,00 PLN - bilet ulgowy
98,00 PLN - bilet rodzinny /2+1/
  0,00 PLN - bilet rodzinny kontrolny
30,00 PLN - bilet 65+ /dla seniora powyżej 65 roku życia/
30,40 PLN - bilet normalny Karta Dużej Rodziny
24,00 PLN - bilet ulgowy Karta Dużej Rodziny
48,00 PLN - bilet normalny - zwiedzanie w języku obcym
38,00 PLN - bilet ulgowy - zwiedzanie
  0,00 PLN - bilet kontrolny dla dziecka do 2 lat

Ulgi przysługują:

- Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji szkolnej, osobie niepełnosprawnej ruchowo oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej ruchowo

- Bilet dla seniora powyżej 65 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek

- Bilet rodziny 2+1. Dla dwóch osób dorosłych i jednego dziecka. Przy zakupie tego biletu należy zaznaczyć dwa bilety kontrolne rodzinne.

- Bilet normalny dla osoby dorosłej, posiadacza Karty Dużej Rodziny

- Bilet ulgowy dla osoby uczącej się, posiadacza Karty Dużej Rodziny