Trwa komunikacja
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
NIP: 6450010326
REGON: 00105421600000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, NIP: 6450010326, REGON: 00105421600000

Reklamacje

 

 REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy zamówiony towar: posiada wady, błędy drukarskie, uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, jest niezgodny z umową.
  3. W celu reklamacji towaru w pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 32 / 285 52 02 wew.24 lub adresem e-mail: wydawnictwa@kopalniasrebra.pl, a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru (paragon fiskalny / faktura VAT) na adres:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
ul. Gliwicka 2 
42-600 Tarnowskie Góry

"SKLEP. Reklamacja".

  1. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  2. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w pkt. 3 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.
  3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
  4. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW BILETÓW I VOUCHERÓW

  1. Klient, który dokonał zakupu biletu lub vouchera ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: rezerwacje@kopalniasrebra.pl.
  2. W reklamacji należy dokładnie określić przyczynę reklamacji (tj. wadę zakupionego biletu lub vouchera) oraz wskazać żądany sposób rozstrzygnięcia reklamacji (tj. wymiana biletu lub vouchera na wolny od wad, obniżenie ceny o konkretną wartość albo odstąpienie od umowy).
  3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i ustosunkowuje się do niej w drodze elektronicznej (wiadomość e-mail). O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadamia Klienta niezwłocznie, podając jednocześnie sposób uzupełnienia braków. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację we wskazanym wyżej terminie, uważa się, że uznał reklamację.