Trwa komunikacja
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
NIP: 6450010326
REGON: 00105421600000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, NIP: 6450010326, REGON: 00105421600000

Sposoby zwrotu

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: wydawnictwa@kopalniasrebra.pl w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer zamówienia, numer wystawionej faktury (do anulacji) , informacje o przedmiocie umowy, numer konta na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych.
 3. Zwracane towary należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i odesłać na własny koszt w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT/ paragonem fiskalnym na adres 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
ul. Gliwicka 2 
42-600 Tarnowskie Góry

z dopiskiem: "SKLEP. Odstąpienie od umowy".

 1. Sklep zwróci Klientowi środki pieniężne na wskazane konto w momencie otrzymania zwróconego, nienaruszonego towaru.
 2. Koszty odesłania zakupionego towaru nie podlegają zwrotowi.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA ZAKUPÓW BILETÓW I VOUCHERÓW

 1. Klient, który dokonał zakupu biletów wstępu, może odstąpić od umowy, dokonując zwrotu zakupionych biletów w dowolnym terminie, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed datą zwiedzania wskazaną na bilecie. W tym zakresie Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta, z uwagi na treść art. 38 pkt 12) wskazanej ustawy.
 2. Klient, który dokonał zakupu vouchera, może odstąpić od umowy, dokonując zwrotu zakupionego vouchera w terminie 14 dni od dnia zakupu vouchera pod warunkiem, że nie wymienił vouchera na bilet wstępu. 
 3. Klient, odstępując od umowy, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres e-mail: rezerwacje@kopalniasrebra.pl. Oświadczenie powinno zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Klientowi, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany
  przez Klienta w Załączniku nr 1.